Bandra North at Jawahar Nagar, Khar by Shivalik - Dwello