Shambhavi at Jijai Nagar, Kothrud by Kharde Patil - Dwello