Thakur Aspire at Thakur Village, Kandivali by Thakur Realty - Dwello